Bagaimana cara zikir yang benar setelah salat yang sesuai dengan sunah Nabi Muhammad SAW?

 
Cuma mau share aja tanpa mau menggurui, dan Cuma ingin saling mengingatkan serta saling belajar. Zikir-zikir yang dibaca sesuai sunnah Rasulullah SAW setelah salat adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis berikut:
Nabi Muhammad SAW bersabda, “Barangsiapa sesudah salat fardhu mengucapkan zikir Subhanallah (Maha Suci Allah) 33 kali; Alhamdulillah (Segala puji hanya milik Allah) 33 kali, dan Allahu Akbar (Allah Maha Besar) 33 kali lalu genap seratus dengan Laailaaha illallaah wahdahu laa syariikalahu, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ‘alaa kulli syai’in qodiir (Tiada Tuhan selain Allah. Ia Maha Esa, tiada sekutu baginya. Ialah yang memiliki kerajaan/kekuasaan. Segala puji bagi-Nya. Ia berkuasa atas segala sesuatu) maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan” (HR. Muslim).

 

Dibaca 735 kali

Yuk sebarkan...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInShare on RedditShare on StumbleUponPrint this page
Tags:  , ,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>