Apa yang dimaksud dengan mati syahid?

Seseorang dapat dikatakan benar-benar berjihad dan mati dalam keadaan syahid jika ia betul-betul menanamkan niat yang baik dan tulus dalam berjihad untuk semata-mata meninggikan kalimat Allah dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Kematian orang yang meninggal dunia dalam berjuang di jalan Allah itulah yang disebut sebagai mati syahid.

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Barangsiapa yang berjuang untuk meninggikan kalimat Allah, maka ia berjalan di jalan Allah SWT” (HR. Muttafaqun alaihi).

Allah berfirman, ”Dan orang-orang yang berjihad di jalan Kami, pasti akan Kami tunjukan pada mereka jalan-jalan Kami” (QS. Al-Ankabut: 69).

Dibaca 761 kali

Yuk sebarkan...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInShare on RedditShare on StumbleUponPrint this page

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>